Historické pamiatky

Toto malé starobylé mestečko pod Vysokými Tatrami je klenotnica historických pamiatok. Svedčí o tom i fakt, že bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu s troma národnými kultúrnymi pamiatkami. Drevený artikulárny kostol sa už môže popýšiť zápisom do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Časy dávno minulé tu stále cítiť na každom kroku.

Budova železničnej stanice pochádza z roku 1914 a bola postavená vo vtedy modernom secesnom štýle, známom tiež pod nemeckým názvom Jugendstill.

Kostol bol postavný v uličnej zástavbe na mieste troch meštianskych domov, ktoré darovalo r. 1650 mesto Kežmarok katolíckej cirkvi, aby si postavila malý kostolík, lebo kostol sv. Kríža bol v tom čase vlastníctvom protestantov. Mesto tak urobilo z vďačnosti, lebo prominenti rímskokatolíckej cirkvi mu pomáhali v sporoch proti hradným pánom rodu Thököly.

Starý trh sa zvykne považovať za jednu z najkrajších kežmarských ulíc – základy väčšiny domov pochádzajú z 13. storočia a vo viacerých sa nachádzajú náznaky najstarších, tzv. vežových domov. Starý trh je pôvodným historickým jadrom mesta. Je dokonca možné, že názov Starý Trh kedysi nieslo celé mestské osídlenie neskoršieho Kežmarku.

Neďaleko nového evanjelického kostola sa nachádza kežmarský historický cintorín. Bol založený v časoch protireformácie – protestanti museli svojich mŕtvych pochovávať mimo mestských hradieb – tak vznikol v roku 1674 dnešný cintorín. Postupne sa rozširoval a od konca 18. storočia doň boli pochovávaní aj katolíci. Do začiatku 20. storočia sa uchoval zvyk klásť katolíkov do hrobov na ľavej strane, kým protestanti odpočívali v hroboch na pravej strane.

14.stor. bolo pre Kežmarok nielen obdobím rozkvetu, ale i vojen a nepokojov, preto mesto nevyhnutne potrebovalo zlepšiť obranný systém. Presný vznik opevnenia nepoznáme, prvá písomná zmienka o mestských hradbách pochádza z roku 1368. Predpoklad pre opevnenie už ponúkala samotná lokalita mesta, chránili ju vodné toky Poprad a Ľubický potok.

Odporúčame

Virtuálna prehliadka